VĚHLAS A TRADICE ČESKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY

VĚHLAS A TRADICE ČESKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY

VĚHLAS A TRADICE ČESKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY

VĚHLAS A TRADICE ČESKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY

Základem tradice klasického karlovarského lázeňského léčení je neopakovatelný a jedinečný přírodní zdroj - minerální voda, jejíž účinky jsou prověřené staletou praxí. Kvalita minerální vody je v průběhu staletí neměnná. V karlovarských pramenech je přítomna většina prvků periodické tabulky. Minerální voda z Karlových Varů se tvoří v hloubkách cca 2500 m pod povrchem zemským a veřejnosti je přístupná v 15 pramenech, které se od sebe liší teplotou a množstvím rozpuštěného oxidu uhličitého. Každý pramen je tak dle rozdílů teploty a proplynění jiný a s jiným účinkem.